Patryk Jankowski

nauczyciel matematyki i fizyki


Jestem pracownikiem Społecznej Jedynki od 2015 roku. Było to moje pierwsze zetknięcie się z pracą nauczyciela i rolą wychowawcy.
W latach 2008 – 2011 byłem uczniem klasy matematyczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie. Następnie rozpocząłem studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyłem w roku 2016, uzyskując tytuł magistra matematyki. Nabyte w ciągu tych ośmiu lat umiejętności pozwalały mi podejmować próby opisu i zrozumienia złożoności otaczającego mnie świata. Uświadomiłem sobie, że matematyka jest niezbędnym narzędziem, aby zrozumieć zjawiska fizyczne występujące wszędzie wokół. Z tego powodu rozwijałem także swoją wiedzę z zakresu fizyki, by w roku 2016 rozpocząć podyplomowe studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inną motywacją do wykonania tego kroku była też chęć nauczania fizyki w szkole. 

Wolne chwile spędzam z żoną i córką. Ponadto w bezchmurne noce lubię udać się w okolice oddalone  od miejskich świateł i podziwiać niebo przez lornetkę.
W cieplejsze dni często wsiadam na rower i wybieram  się na długie przejażdżki po okolicy. Interesuję się muzyczną sceną progresywną oraz klasyczną. Jestem także kibicem żużlowym. Miłość do tego sportu zaszczepili we mnie rodzice. Uwielbiam popularyzować matematykę w swojej okolicy poprzez zajęcia dodatkowe, miniwykłady i aktywność na forach internetowych. Wieczorów nie wyobrażam sobie bez książki, muzyki i ciepłej herbaty.