Jadwiga Przepierska

nauczyciel biologii


W Społecznej Jedynce pracuję od 1 września 1992 roku, ucząc biologii. Byłam wielokrotnie wychowawcą i tutorem. Uczyłam też biologii w naszym gimnazjum. 

Uczęszczałam do klasy o profilu biologiczno–chemicznym w jarocińskim liceum. Po pierwszym roku farmacji na Akademii Medycznej w Poznaniu rozpoczęłam studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu, które ukończyłam z tytułem inżyniera zootechniki. Jednak towarzysząca mi od dzieciństwa pasja przyrodnicza i zainteresowania biologią zwyciężyły i dlatego od razu rozpoczęłam kolejne studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie otrzymałam tytuł  magistra biologii o specjalności biologia rozwoju człowieka z uprawnieniami nauczycielskimi. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej. 

Interesują mnie także nowe technologie informatyczne i wykorzystanie ich w dydaktyce.  Dlatego biorę udział w wielu szkoleniach i kursach doskonalących te umiejętności, m.in. ukończyłam kurs administracji platformą Moodle oraz Chmura Google w pracy nauczyciela. Ważne jest też dla mnie stałe doposażanie autorskiej pracowni biologicznej w naszej szkole, marzę, aby stała się laboratorium, w którym uczniowie rozwijają swoje pasje naukowe. 

Z radością obserwuję osobisty rozwój moich uczniów i absolwentów. Wielu z nich ukończyło kierunki przyrodnicze, głównie medyczne. Chętnie odwiedzają progi Społecznej Jedynki, dzielą się ze mną swoimi radościami, sukcesami osobistymi i zawodowymi. 

W wolnym czasie lubię czytać książki popularnonaukowe, szczególnie z dziedziny biologii, medycyny, pedagogiki i psychologii. Jestem czwartym pokoleniem nauczycielskim w rodzinie i dlatego ta tematyka jest mi bliska. Cenię sobie spotkania i rozmowy z przyjaciółmi. Lubię odpoczywać przy dobrej herbacie i muzyce.