W Społecznej Jedynce wiemy doskonale, że edukacja wczesnoszkolna to nie tylko poznawanie cyfr i liter. Nasi najmłodsi uczniowie z pasją poznają podstawy funkcjonowania otaczającego ich świata, budują fundamenty pod dalszą naukę oraz uczą się współdziałania w dążeniu do wspólnego celu.

Wyróżnia nas:

1. Indywidualne podejście do każdego dziecka

W naszej szkole nikt nie jest anonimowy. Dokładamy wszelkich starań, żeby poznać każdego z naszych uczniów – jego zainteresowania, osobowość i wyzwania, z którymi się mierzy. Dzięki temu uczniowie już jako absolwenci powracają we wspomnieniach do Społecznej Jedynki jako do czasu, w którym czuli się dostrzeżeni i ważni.

2. Uczenie się przez doświadczanie

Nauka w pierwszych klasach szkoły podstawowej często przebiega poza szkolną ławką. Najmłodsi uczniowie i uczennice doświadczają świata w praktyce – zwiedzają bliższą i dalszą okolicę, eksperymentują i trenują badawcze spojrzenie podczas przyglądania się przyrodzie.

3. Wszechstronny rozwój

Pierwsze szkolne lata to dla naszych podopiecznych czas intensywnego eksplorowania świata i poszukiwania pasji. Dlatego nasze zajęcia wczesnoszkolne obejmują różnorodne dziedziny, takie jak sztukę, muzykę, ruch i eksperymenty przyrodnicze. Dzieci mają okazję rozwijać swoje zainteresowania, odkrywać talenty i budować pewność siebie.

4. Współpraca z rodzicami

W centrum naszej metody edukacyjnej stoi przekonanie, że edukacja to wspólne przedsięwzięcie uczniów, rodziców i nauczycieli. Regularna komunikacja i współpraca z rodzicami jest dla nas priorytetem.

5. Bezpieczna przestrzeń i wspierające środowisko

Bezpieczeństwo rozumiemy bardzo szeroko. Sale i korytarze Społecznej Jedynki nie przytłaczają i nie powodują u naszych najmłodszych uczniów poczucia zagubienia. Dbamy o to, żeby przestrzeń była przyjazna i  stymulująca rozwój. Bezpieczeństwo to dla nas także wsparcie emocjonalne. Uczniowie i uczennice edukacji wczesnoszkolnej otaczani są atmosferą życzliwości i cierpliwości, w której mogą rozwijać zarówno poczucie odrębności, jak i przynależności do społeczności szkolnej.

W Społecznej Jedynce bliskie jest nam wszechstronne podejście do rozwoju najmłodszych – takie, które uwzględnia tak aspekty dydaktyczne, jak i emocjonalne oraz społeczne.