W Społecznej Jedynce idea samorządności uczniowskiej odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu szkolnej wspólnoty.

Działalność w ramach samorządu uczniowskiego umożliwia uczniom i uczennicom aktywne uczestnictwo w życiu szkoły oraz współtworzenie środowiska, w którym zdobywają wiedzę. Pełnienie różnorodnych funkcji w samorządzie staje się nauką zarządzania, podejmowania decyzji i kształtowania kompetencji interpersonalnych.

Działalność samorządu skupia się nie tylko na organizacji cyklicznych wydarzeń, ale również na inicjowaniu projektów społecznych, co wspiera rozwój odpowiedzialności uczniów.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

 

Witold Antczak kl. 6b – Przewodniczacy Samorzadu Uczniowskiego,

Olga Dzieciuchowicz kI. 7b – Zastepca Przewodniczacej Samorzadu Uczniowskiego,

Bastian Napiorkowski kl. 7a – Skarbnik Samorzadu Uczniowskiego,

Maria Brozek kl. 5c – Sekretarz Samorzadu Uczniowskiego,

Ignacy Brzozowski kl. 4a – Sekretarz Samorzadu Uczniowskiego.

Opiękę nad działaniami Samorządu Uczniowskiego sprawują panie Justyna Złotnik i Natalia Mroczek.

Opiekę nad „małym samorządem” klas 0-3 sprawuje pani Agnieszka Antkowiak.