W Społecznej Jedynce nie tylko uczymy się wiedzy teoretycznej, ale również stawiamy na praktyczne doświadczenia i fascynujące przygody związane z edukacją przyrodniczą. Nasza szkoła podstawowa nieustannie dąży do rozwijania ciekawości i zainteresowania uczniów światem przyrody, ucząc ich, jak stać się obserwatorami, badaczami i ekologami.

 

Kształtowanie ciekawości

Wspólnym mianownikiem dla wszystkim przedmiotów przyrodniczych w Społecznej Jedynce jest rozbudzanie ciekawości uczniów i uczennic. Niezależnie od tego, czy jest to przyroda, geografia, czy fizyka, nasi nauczyciele zaciekawiają otaczającym światem, odkrywają tajemnice przyrody i zachęcają uczniów i uczennice do samodzielnych poszukiwań. Nauka staje się fascynującą podróżą, a różnorodne metody nauczania sprawiają, że to co fascynujące, staje się dostępne.

Praktyczne doświadczenia

W naszej szkole traktujemy naukę jako klucz do zrozumienia świata. Aby uczynić ją skutecznym narzędziem rozumienia otaczającego świata, organizujemy liczne warsztaty, wyjścia terenowe i eksperymenty, które pozwalają uczniom bezpośrednio zaangażować się w proces poznawczy. Samodzielne sadzenie roślin, wizyty w instytutach badawczych i doświadczenia chemiczne  to tylko niektóre z aktywności, które pokazują naszym uczniom, że nauka ma praktyczne zastosowanie w życiu codziennym.

Zachęta do samodzielności

Edukacja przyrodnicza w Społecznej Jedynce staje się okazją do rozwoju istotnych kompetencji miękkich: samodzielności w myśleniu i działaniu, stawiania odważnych hipotez i nurtujących pytań, wyciągania wniosków opartych na dowodach i rzeczowego komunikowania swojego stanowiska.

Oprócz dostarczania wiedzy, zajęcia uczą aktywnej postawy w eksplorowaniu otaczającego nas świata. Nasi uczniowie są nie tylko odbiorcami treści, ale także aktywnymi uczestnikami procesu nauki.

Edukacja dla przyszłości

Poświęcamy wiele uwagi kwestiom związanym z ochroną środowiska. Już najmłodsze roczniki zgłębiają tematykę ekologii, recyklingu, ochrony przyrody i wpływu człowieka na środowisko. Tworzymy miejsce, w którym kwitnie świadomość ekologiczna i chcemy, aby nasi uczniowie byli obywatelami gotowymi podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące środowiska naturalnego.

W Społecznej Jedynce edukacja przyrodnicza to nie tylko lekcje w klasach, ale fascynująca podróż po świecie przyrody. Stawiamy na rozbudzanie uczniowskiej ciekawości, naukę przez doświadczenie i rozwijanie umiejętności praktycznych – tak, aby nasi uczniowie mieli okazję zarówno do poznawania nowych faktów, jak i kształtowania postaw odpowiedzialności za otaczający ich świat.