Z radością dzielimy się wynikami egzaminu ósmoklasisty!

 

 

Nareszcie możemy podzielić się wynikami egzaminów ósmoklasisty – i tym, jak wypadliśmy na tle województwa wielkopolskiego oraz całego kraju.
Mamy powody do radości!
Takie wyniki plasują naszą szkołę w dziewiątym – najwyższym – staninie.
Jesteśmy wśród 4% szkół o najwyższych rezultatach! 
Najważniejsze dla nas jest jednak to, co niewidoczne na wykresach.
Wyniki egzaminów są bowiem efektem współdziałania wielu osób, indywidualnego podejścia do każdego ucznia oraz atmosfery sprzyjającej nauce. 
Dlatego bardziej niż z liczb jesteśmy dumni z naszych uczniów – z ich zaangażowania w zdobywanie wiedzy.
Jesteśmy dumni z naszych nauczycieli – z ich wytężonej pracy i talentów dydaktycznych.
I jesteśmy dumni z rodziców naszych uczniów – z wsparcia, które otrzymują od nich ich dzieci. 
Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

Jak wypadli nasi uczniowie w poprzednich latach?

Rok 2022:

Rok 2021:

 

Rok 2020:

Rok 2019: