W Społecznej Jedynce edukacja humanistyczna to nie tylko zapamiętywanie dat i wytrwałe ćwiczenie deklinacji. To przede wszystkim rozwijanie pełni potencjału ucznia poprzez zrozumienie wartości, kultury i sztuki. Nasza szkoła stawia na holistyczne podejście, które obejmuje nie tylko rozwój umiejętności intelektualnych, ale również społecznych i emocjonalnych.

1. Literatura jako okno do świata wewnętrznego i zewnętrznego

W Społecznej Jedynce literatura odgrywa kluczową rolę w procesie edukacyjnym. Książki stają się nie tylko źródłem wiedzy, ale również narzędziem do zrozumienia różnorodności ludzkiego doświadczenia. Dzieci uczą się empatii, rozumienia różnych perspektyw i rozwijają umiejętność wyrażania siebie poprzez literaturę.

Rozbudzaniu miłości do słowa pisanego służą cyklicznie organizowane spotkania z autorami popularnych książek. Wśród naszych gości byli już m.in. Marek Kamiński, Paweł Beręsewicz i Grzegorz Kasdepke.

2. Sztuka jako wyraz indywidualności i ekspresji

Edukacja humanistyczna w Społecznej Jedynce obejmuje również sztukę jako ważny element rozwoju uczniów. Poprzez zajęcia artystyczne dzieci mają okazję wyrazić swoje emocje, rozwijać kreatywność i odkrywać własny styl.

Nasi uczniowie i uczennice projektują i tworzą murale, angażują się w projekty teatralne, organizują wystawy, śpiewają w chórze i z powodzeniem biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych i literackich.

3. Filozofia jako klucz do myślenia krytycznego

Chcemy wyposażać uczniów i uczennice w narzędzia do krytycznego myślenia, dlatego lekcje filozofii od lat mają swoje stałe miejsce w planie lekcji  Dzięki nim kształtowana jest umiejętność zadawania pytań,  poszukiwania głębszego sensu w różnych dziedzinach życia, analizy otaczających nas zjawisk i refleksji nad nimi.

4. Historia i wiedza o społeczeństwie kluczem do zrozumienia świata i drugiego człowieka

Dzięki prowadzonym z pasją lekcjom historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie poznają korzenie współczesnego świata oraz zasady rządzące życiem społecznym. Przy okazji mają wgląd w różne kultury i  tradycje, co jednocześnie pozwala określić im własną tożsamość oraz kształtować zdolność do empatycznego zrozumienia drugiego człowieka.

Edukacja humanistyczna w Społecznej Jedynce to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także poszerzanie horyzontów, ćwiczenie kompetencji komunikacyjnych, rozwijanie myślenia, i kształtowanie empatii.

Tworzymy nie tylko miejsce nauki, ale przede wszystkim przestrzeń do odkrywania świata i samego siebie.