Czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest profesjonalną formą wsparcia, która odbywa się na wniosek rodzica lub ucznia w oparciu o wspólnie ustalone cele oraz warunki udzielania i otrzymywania pomocy. Psychologowie i logopedzi są zawsze do są zawsze do dyspozycji uczniów i rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia, porady, rozmowy.

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspólne znalezienie realnych i dostępnych środków ułatwiających codzienne funkcjonowanie ucznia w szkole.

W naszej szkole do dyspozycji dzieci i rodziców jest troje psychologów i troje logopedów. Psychologowie są dedykowani do pomocy konkretnym klasom:
W razie takiej potrzeby można skorzystać z pomocy psychologa, który nie jest dedykowany klasie, w której uczy się Państwa dziecko.

Załączamy druk wniosku o wydanie opinii o uczniu – do pobrania pod poniższym linkiem.

Wniosek o wydanie opinii o uczniu – pobierz