Edukacja informatyczna w Społecznej Jedynce to nie tylko nauka obsługi komputera i podstawowych programów, ale przede wszystkim trening umiejętności myślenia analitycznego, logicznego i kreatywnego.

Tworząc przestrzeń dla rozwoju kompetencji cyfrowych, przygotowujemy uczniów do wyzwań współczesności oraz do poruszania się w świecie przyszłości.

 

Programowanie i robotyka

Już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej nasi uczniowie tworzą swoje pierwsze algorytmy i sprawdzają ich skuteczność w praktyce. To, co z zewnątrz wygląda na świetną zabawę, jest tak naprawdę nauką samodzielności w radzeniu sobie z napotkanymi wyzwaniami, cierpliwości w testowaniu nowych rozwiązań i kreatywności w tworzeniu możliwych sposobów osiągnięcia zamierzonego celu.

Technologie mobilne

Od 2015 roku naszej edukacyjnej codzienności towarzyszą iPady. Dodatkowa atrakcja podczas zajęć? Raczej narzędzie, które otwiera nowe możliwości dydaktyczne! Dzięki urządzeniom mobilnym łatwiejszy jest dostęp do wiedzy, intuicyjne staje się współdzielenie projektów i  korzystania z kreatywnych aplikacji. Uczniowie i uczennice z odbiorców treści stają się ich twórcami, a technologie wspierają komunikację w ramach pracy nad projektami z różnych dziedzin.

Bezpieczeństwo w sieci

W dobie powszechnego dostępu do internetu zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo naszych uczniów w sieci. Organizujemy warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu, edukujemy o zagrożeniach online i uczymy, jak dbać o swoją prywatność w świecie wirtualnym.

W Społecznej Jedynce wiemy, że inwestycja w edukację informatyczną to inwestycja w przyszłość naszych uczniów. Dbamy o to, aby nasi uczniowie byli nie tylko biernymi użytkownikami nowoczesnych technologii, ale korzystali z nich twórczo, bezpiecznie i odpowiedzialnie.