Samodzielne Koło Terenowe nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest osobą prawną prowadzącą Szkołę i sprawującą nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Reprezentowane jest przez Zarząd wybierany co trzy lata spośród członków STO (rodziców i pracowników szkoły) na Walnym Zgromadzeniu  Sprawozdawczo-Wyborczym. Do zadań Zarządu Koła należy m.in. uchwalanie budżetu i wysokości czesnego oraz zatrudnianie dyrektora szkoły. W skład Zarządu wchodzą prezes, dwóch wiceprezesów oraz członkowie, spośród których wybiera się skarbnika i sekretarza. Praca w Zarządzie jest niezwykle odpowiedzialna, wymaga zaangażowania i czasu, jest pracą społeczną na rzecz całej społeczności szkolnej.

Od bieżącego roku szkolnego składki członkowskie należy opłacać na konto Zarządu Głównego STO:
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
nr konta: 63 1090 1014 0000 0001 5186 6849
W tytule przelewu prosimy wpisać numer koła, imię, nazwisko oraz czego dotyczy płatność:
“SKT nr 15, , opłata za składkę członkowską 2023/24”.

Składka członkowska w roku obrotowym 2022/23 wynosi 66 zł.

Składka członkowska w roku obrotowym 2021/22 wynosi 58 zł.
Składka członkowska w roku obrotowym 2020/21 wynosi 53 zł.
Składka członkowska w roku obrotowym 2019/20 wynosi 52 zł.
Składka członkowska w roku obrotowym 2018/19 wynosi 49 zł.

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 15 STO
(kadencja 2019-2022)

Prezes:
Krzysztof Spelak

Wiceprezesi:
Magdalena Oczachowska
Szymon Strojny

Sekretarz:
Witosław Awedyk

Skarbnik:
Piotr Stobiecki

Członkowie Zarządu:

Anna Bilińska
Katarzyna Sokowicz

Kontakt: zarzad@spolecznajedynka.pl

Komisja rewizyjna (kadencja 2022-25)

  1. Tomasz Cholewa
  2. Szymon Cyfert
  3. Tomasz Krokowicz
  4. Wojciech Wileński

Kontakt: komisjarewizyjna@spolecznajedynka.pl 

Załączniki

Sprawozdanie finansowe – 2022/2023 [Sprawozdanie finansowe za rok 2022/2023]
Sprawozdanie finansowe – 2022/2023 – informacja [Sprawozdanie finansowe za rok 2022/2023 – informacja dodatkowa]
Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2022/2023 [Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2022/2023]
Sprawozdanie finansowe za rok 2018/2019 – wprowadzenie [Sprawozdanie finansowe za rok 2018/2019 – wprowadzenie]
Sprawozdanie finansowe za rok 2018/2019 – rachunek zysków i strat [Sprawozdanie finansowe za rok 2018/2019 – rachunek zysków i strat]
Sprawozdanie finansowe za rok 2018/2019 – informacja dodatkowa [Sprawozdanie finansowe za rok 2018/2019 – informacja dodatkowa]
Sprawozdanie finansowe za rok 2018/2019 – bilans [Sprawozdanie finansowe za rok 2018/2019 – bilans]
Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020 [Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020]
Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020 – informacja dodatkowa [Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020 – informacja dodatkowa]
Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2019/20 [Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2019/20]
Sprawozdanie finansowe za rok 2020/21 [Sprawozdanie finansowe za rok 2020/21]
Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2020/21 [Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2020/21]
Sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022 [Sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022]
Sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022 – informacja dodatkowa [Sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022 – informacja dodatkowa]
Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2021/2022 [Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2021/2022]