Zapisy na zajęcia pozalekcyjne oznaczone symbolem 🟢 możliwe są u nauczyciela, który je prowadzi, poprzez moduł wiadomości na Librusie.

Grupy na zajęcia oznaczone symbolem 🟡 zostały już utworzone na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej (ZRU/IZRU) lub wskazań wynikających z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W ramach czesnego możliwy jest udział w dwóch godzinach „kółek” (w tym ZRU/IZRU) tygodniowo. Za każdą kolejną godzinę (powyżej 2) naliczana jest opłata w wysokości 300 zł za semestr.

Ustalenie opłat i ich wprowadzenie do systemu Pagaspot nastąpi po wrześniowym spotkaniu z rodzicami.

Zajęcia oznaczone symbolem 💳 są prowadzone przez firmy zewnętrzne i dodatkowo płatne.

 

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach pozwalają wykraczać poza podstawowy plan nauczania, w którym nie zawsze jest czas na skupienie się na jednostkach i ich zainteresowaniach. Duża ilość materiału nie sprzyja wydobywaniu potencjału czy odkrywaniu talentów. Dodatkowe lekcje to możliwość wszechstronnego rozwoju. Pomagają dziecku poznawać tajemnice otaczającego nas świata, towarzyszących mu zjawisk oraz zwyczaje i obyczaje społeczne. Zajęcia dodatkowe w szkole podstawowej to dobry pomysł, aby już od najmłodszych lat odpowiadać na indywidualne potrzeby uczniów, odkrywać ich najmocniejsze strony i wspierać ich rozwój.

Zajęcia pozalekcyjne w szkole to dobry sposób na: