Prezentujemy najważniejsze informacje i dokumenty dotyczące egzaminu ósmoklasisty i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy do zapoznania się z:

Kolejne dokumenty będą dodawane sukcesywnie – w miarę publikowania informacji przez Kuratorium Oświaty.