Misja i wartości szkoły

Fundamentem wychowania i kształcenia w Społecznej Jedynce są dwie uniwersalne wartości: miłość i mądrość. 

Stanowią one codzienny drogowskaz dla rodziców, nauczycieli pracowników i – co najważniejsze – uczniów. Każdego dnia staramy się, aby wartości te kształtowały  kształtują codzienną pracę w szkole i klimat przenikający relacje międzyludzkie, które definiują tożsamość szkoły.

W oparciu o te wartości Społeczna Jedynka kształci i wychowuje uczniów do odpowiedzialności za siebie i innych. ucząc, Uczymy, że rozwój osobisty wymaga otwarcia na potrzeby innych ludzi. 

Kształtując relacje społeczne w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego, szkoła dąży do tego, by być placówką radosną, pełną chrześcijańskiego optymizmu sprzyjającemu rozwojowi cnót. tak, Tak, aby – jak stanowi jedna z ustaw Komisji Edukacji Narodowej z 1783 uczynić ucznia sposobnym do tego, by jemu było dobrze i z nim było dobrze.

Historia szkoły

1989

Historia szkoły sięga roku 1989, kiedy to zmiany ustrojowe 
w Polsce umożliwiły powstawanie niezależnych placówek oświatowych. We wrześniu tego roku, w prywatnym mieszkaniu, rozpoczęły się zajęcia dla kilkorga sześciolatków. To one dały początek pierwszej w Poznaniu szkole powstałej z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Wkrótce Kuratorium Oświaty 
i Wychowania wydało zgodę na prowadzenie niepaństwowej szkoły pod nazwą Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 154. 

1990

Już we 1 wrześniu 1990 roku w szkole rozpoczęło naukę 
75 dzieci. Dla nich zostało wyremontowane i przystosowane  piętro byłej bursy.

2015

Została oddana do użytku mobilna pracownia iPadów.

2019

Uroczyście obchodziliśmy trzydziestolecie Społecznej Jedynki.

2021

Otrzymaliśmy akredytację Erasmusa na lata 2021-2027.

Rada pedagogiczna - sierpień 2023

Kadra

Liceum Społeczna Jedynka to miejsce, gdzie edukacja spotyka się z pasją i zaangażowaniem. Nasza kadra pedagogiczna to zespół doświadczonych i oddanych nauczycieli, którzy dbają o rozwój intelektualny i osobowy każdego ucznia. Przekonaj się, jak nasi nauczyciele inspirują i wspierają młodych ludzi na ich ścieżce ku wiedzy i sukcesowi.

Barbara Olszewska
nauczyciel języka hiszpańskiego
Arkadiusz Zbański
nauczyciel wychowania fizycznego
Bartosz Szymański
nauczyciel wychowania fizycznego
Magdalena Kumaniecka
nauczyciel współorganizujący, pedagog
Iwona Puślecka
nauczyciel wspomagający
Marta Korus
nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy

Logo szkoły

Logo szkoły przedstawia zielone drzewo symbolizujące wzrastanie ku mądrości. Oznacza także wspólnotę szkoły, czyli uczniów, nauczycieli i rodziców. Stanowią oni jedno – tak jak pień, konar i liście.