Grażyna Przepierska

nauczyciel muzyki


W Społecznej Jedynce rozpoczęłam pracę 1 września 1996 roku. Trafiłam tutaj za namową mojej siostry. Wcześniej zdobywałam doświadczenie nauczycielskie, pracując w dużej poznańskiej rejonowej szkole podstawowej, Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 oraz Prywatnym Liceum Sióstr Zmartwychwstanek. W latach 2013 – 2017 prowadziłam zajęcia z metodyki prowadzenia zespołów muzycznych i specjalistycznej literatury muzycznej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu. 

Jestem absolwentką klasy o profilu matematyczno–fizycznym Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. Ukończyłam dwie wyższe uczelnie poznańskie:  Akademię Rolniczą z tytułem magistra inżyniera technologii żywności (tytuł pracy: Związki zapachowe koncentratu z podgrzybka brunatnego i gąski zielonej uzyskane drogą chromatografii gazowej.) oraz Akademię Muzyczną na Wydziale Wychowania Muzycznego ze specjalnością dyrygentury chóralnej z tytułem magistra sztuki. Zawsze pasjonowałam się sztuką wokalną, dlatego ukończyłam też średnią szkołę muzyczną w klasie śpiewu, emisję głosu w ramach studiów i podyplomowe studia w zakresie emisji głosu oraz w zakresie edukacji Artystycznej . Uczestniczę w wielu międzynarodowych konferencjach muzycznych i warsztatach wokalnych. 

W naszej szkole jestem nauczycielem edukacji muzycznej i muzyki. Założyłam i prowadzę Chór Kantyczki, Studio Piosenki i Emisji Głosu oraz Zespół Wokalny i Instrumentalny „Jedyny Taki”. Jako pomysłodawczyni, kierownik artystyczny, dyrygent i trener wokalny co roku przygotowuję Majowy Koncert Integracyjny Społecznej Jedynki. Prezentują podczas niego swoje osiągnięcia muzyczne moi uczniowie: chórzyści i soliści,  absolwenci, rodzice oraz nauczyciele.  Najważniejszą wartością dla mnie jest animowanie życia muzycznego i integracja międzypokoleniowa środowiska Społecznej Jedynki poprzez sztukę. Cieszą mnie konkursowe i koncertowe sukcesy muzyczne uczniów i absolwentów. Od wielu lat współpracuję z Wydziałem Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jestem opiekunem praktyk studenckich i członkiem komisji oceniającej lekcje dyplomowe studentów. 

W wolnym czasie czytam klasyczne kryminały, uprawiam kwiaty balkonowe i rośliny przyprawowe. Odpoczywam, słuchając nagrań muzycznych w mistrzowskich wykonaniach.