dyżur dla rodziców:
dyżur dla rodziców:

wtorek 13:00 do 14:00
piątek 9:00 do 10:00

Małgorzata Andrzejewska

wicedyrektor, nauczyciel historii


Początki mojej pracy zawodowej związane są z Poznańską Podstawową Szkołą Muzyczną nr 1 w Poznaniu, w której przez kilka lat byłam nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawcą. Współpracowałam z jednym z poznańskich wydawnictw.

W 1998 roku rozpoczęła się moja przygoda ze Społeczną Jedynką: początkowo pracowałam w szkole podstawowej, a od 1999 do 2019 roku  –  również w gimnazjum. Od 2015 roku jestem wicedyrektorem szkoły.

Ukończyłam klasę o profilu humanistycznym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Gnieźnie, a następnie studia historyczne na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z edukacji poprzezprzedmiotowej i całościowego uczenia się, kompetencji wychowawczych oraz zarządzania oświatą.
Wędrując z uczniami po meandrach historii, dużą wagę przywiązuję do ich aktywności, odpowiedzialności i samodzielności. Jestem zwolenniczką projektów edukacyjnych.
Jako tutor wsłuchuję się w potrzeby i marzenia moich podopiecznych, pomagam w realizacji celów, które sobie wyznaczają.

Lubię dobrą powieść oraz piesze wędrówki po bliższej i dalszej okolicy. Wspólnie z mężem odkrywamy niezwykłe miejsca i związane z nimi historie.