dyżur dla rodziców:
dyżur dla rodziców:

wtorek 14:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 9:00

Tomasz Karolak

dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki


W Społecznej Jedynce pracuję od września 1998 roku; przez pierwszych 17 lat byłem nauczycielem matematyki i wychowawcą, od 2015 roku  jestem dyrektorem szkoły.
Ukończyłem klasę o profilu humanistycznym w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a następnie studia matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. W roku 2007 uzyskałem stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Ukończyłem podyplomowe studia zarządzania oświatą.

W latach 2007 – 2015 byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, gdzie zajmowałem się przede wszystkim kształceniem przyszłych nauczycieli. Jestem autorem publikacji adresowanych do uczniów szkół różnych poziomów, rzeczoznawcą MEN do spraw podręczników szkolnych z matematyki i certyfikowanym tutorem.

Od 2022 roku jestem członkiem Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Jestem mężem i ojcem czworga dzieci (najstarsze na studiach, najmłodsze w szkole podstawowej). Interesuję się muzyką i nowymi technologiami, czas wolny lubię spędzać przede wszystkim z rodziną, a także nad wodą i w wodzie, na rowerze i w kuchni.