Marta Korus

nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy