2023-03-31

Opublikowaliśmy wyniki rekrutacji do klas najmłodszych na rok szkolny 2023/2024.

Serdecznie gratulujemy nowym uczniom i ich rodzicom. Informacja o danych potrzebnych do podpisania umowy zostaną Państwu przekazane drogą e-mailem.

Dziękujemy wszystkim rodzicom uczestniczącym w rekrutacji za zainteresowanie naszą szkołą. Niestety warunki lokalowe nie pozwalają nam na przyjęcie większej liczby uczniów

Przygotowaną opinię na temat dojrzałości szkolnej dziecka przekażemy Państwu
e-mailem w ciągu dwóch tygodni.