20 stycznia 202261 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel plastyki i techniki

nauczyciel filozofii

wicedyrektor,
nauczyciel historii

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel języka hiszpańskiego

nauczyciel języka angielskiego

wychowawca świetlicy 

instruktor teatralny

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

logopeda

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel przyrody i geografii

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel języka francuskiego

nauczyciel świetlicy

nauczyciel matematyki i fizyki

nauczyciel języka niemieckiego

nauczyciel informatyki

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

dyrektor szkoły,
nauczyciel matematyki

nauczyciel fizyki

nauczyciel świetlicy

nauczyciel matematyki

psycholog,

nauczyciel religii

nauczyciel matematyki

nauczyciel religii

nauczyciel języka niemieckiego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka hiszpańskiego

nauczyciel matematyki

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel muzyki

nauczyciel biologii

nauczyciel wspomagający

nauczyciel religii

nauczyciel przyrody i geografii

kierownik biblioteki

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel angielskiego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i etyki,
kierownik świetlicy

nauczyciel plastyki

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel języka niemieckiego,

wychowawca świetlicy

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  

38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

 

fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F