26 listopada 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

wicedyrektor,
nauczyciel historii

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel języka hiszpańskiego

nauczyciel języka angielskiego

wychowawca świetlicy 

instruktor teatralny

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

logopeda

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel przyrody i geografii

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel języka francuskiego

nauczyciel świetlicy

nauczyciel matematyki i fizyki

nauczyciel języka niemieckiego

nauczyciel informatyki

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

dyrektor szkoły,
nauczyciel matematyki

nauczyciel fizyki

nauczyciel świetlicy

nauczyciel matematyki

psycholog,

nauczyciel religii

wychowawca świetlicy

nauczyciel matematyki

wychowawca świetlicy

nauczyciel fizyki

nauczyciel religii

nauczyciel języka niemieckiego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

psycholog 

(urlop)

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka hiszpańskiego

nauczyciel matematyki

nauczyciel świetlicy

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel matematyki,
wychowawca świetlicy

nauczyciel muzyki

nauczyciel biologii

nauczyciel wspomagający

wychowawca świetlicy

nauczyciel przyrody i geografii

nauczyciel wspomagający, trener Odysei Umysłu

kierownik biblioteki

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel angielskiego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i etyki,
kierownik świetlicy

nauczyciel plastyki

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel wychowania fizycznego

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik