2024-05-10
Czy istnieje lepsza niż wiosna pora roku na łapanie równowagi, wspinanie się i podskoki? 
Przez kilka ostatnich dni nasze sale gimnastyczne były świadkami wiosennych rozgrywek sportowych klas.
Dziękujemy Radzie Rodziców za upominki!
Każda klasa otrzymała – nie mogło być inaczej! – piłki.