2023-10-02
Samorząd Uczniowski – jak głosi ustawa – „tworzą wszyscy uczniowie szkoły”.
Dzisiaj wybrali oni swoich reprezentantów na kolejny rok szkolny. 

Będą to:
– Witold Antczak kl. 6b – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
– Olga Dzieciuchowicz kI. 7b – Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
– Bastian Napiórkowski kl. 7a – Skarbnik Samorządu Uczniowskiego,
– Maria Brożek kl. 5c – Sekretarz Samorządu Uczniowskiego,
– Ignacy Brzozowski kl. 4a – Sekretarz Samorządu Uczniowskiego.
Życzymy wielu ciekawych pomysłów i energii do pracy na rzecz całej społeczności uczniowskiej!