2024-05-24
Autorskie koszulki, makiety i filmy – podsumowanie pracy z „Małym Księciem” stało się dla siódmoklasistów okazją do pokazania, ile kreatywności w nich drzemie!
Uczniowie i uczennice pracowali w kilkuosobowych zespołach. Mieli dowolność w doborze formy, w której przedstawią wydarzenia z przeczytanej lektury. Mamy nadzieję, że podzielacie nasz zachwyt nad efektami ich pracy.
I niech nikomu z nas nie umknie przypomnienie dla wszystkich dorosłych – o tym, że sami byli kiedyś dziećmi!