2022-09-22

O podobieństwach i różnicach między nauką w liceum i technikum dowiadywali się ósmoklasiści podczas zajęć z doradztwa zawodowego.

Gdzieś na horyzoncie – wciąż daleko, ale już jakby wyraźniej niż przed wakacjami – przed uczniami i uczennicami klas ósmych majaczą egzaminy i wybór szkoły ponadpodstawowej.

Aby do wyboru szkoły dobrze się przygotować, ósmoklasiści kontynuują zajęcia doradztwa zawodowego.
Ostatnio przywitali w murach naszej szkoły uczniów Technikum Komunikacji w Poznaniu. Goście odpowiadali na wszystkie pytania i wyjaśniali, na czym polegają podobieństwa i różnice między liceum a technikum.