2023-10-03
Na co dzień robimy w Społecznej Jedynce mnóstwo rzeczy i moglibyśmy długo opowiadać o ciekawych lekcjach, zajęciach dodatkowych i realizowanych projektach.
Nic jednak nie jest dla nas ważniejsze od dobrostanu naszych uczniów i uczennic.
Dlatego właśnie przystąpiliśmy do „Godziny dla młodych głów”. 

 „Godzina…” to unikatowy program profilaktyczny, który wesprze dzieci i młodzież – a także nauczycieli i rodziców – w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego.
 W pierwszym semestrze głównym wątkiem stanie się przygotowanie uczniów do korzystania z pierwszej pomocy psychologicznej – a rodziców i nauczycieli do jej udzielania.
Będzie o nazywaniu emocji i potrzeb, o wyznaczaniu i mówieniu o własnych granicach oraz o komunikowaniu potrzeby pomocy.
 W drugim semestrze w centrum zainteresowania znajdą się tematy z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, krytycznego myślenia oraz pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na dobrostan psychiczny.
Rodzice i nauczyciele w ramach programu otrzymają artykuły i wideonagrania, które poszerzą ich wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
„Godzina dla młodych głów” wejdzie w życie już 10 października – w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.