2023-06-16

Rozmowy o możliwościach rozwoju w szkole ponadpodstawowej zakończyły cykl spotkań w ramach doradztwa zawodowego.

To były już ostatnie zajęcia doradztwa zawodowego w tym roku!

Tym razem uczniowie i uczennice klas ósmych uczestniczyli w spotkaniu z naszą absolwentką, Julią Sokólską.

Dowiedzieli się o możliwościach, jakie stwarza nauka w II LO oraz zostali wprowadzeni w świat debat oksfordzkich.

Odważni mogli wziąć udział w symulacji debaty na temat „Chodzenie do szkoły ma więcej zalet niz wad”.

Poradzili sobie świetnie!