Społeczną Jedynkę wspominam jako szkołę, w której cały czas coś się działo. Było widać, że nauczyciele pracują z pasją. Oprócz tego na lekcjach panowała przyjazna nauce atmosfera. Szkoła była świetnie wyposażona w nowoczesny sprzęt. Często używaliśmy nowych rozwiązań takich jak internetowe tablice. Mieliśmy sporo wycieczek. Jeździliśmy w różne miejsca w Polsce i na świecie. Bardzo dobrze wspominam wymiany.