2023-09-07

Jedna osoba z klas ósmych może wziąć udział w czterotygodniowej wymianie uczniowskiej w Magdeburgu.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024 planujemy mobilność jednej osoby z klas ósmych w ramach krótkoterminowej mobilności uczniów (4 tygodnie) w szkole partnerskiej w Magdeburgu.

Wymiana ma charakter indywidualny i polega na czterotygodniowym pobycie w Niemczech, w rodzinie niemieckiego ucznia/uczennicy oraz czterotygodniowym goszczeniu tego ucznia/uczennicy w swoim domu w Polsce.

Dokładne terminy pobytu w Polsce i w Niemczech będą uzgodnione ze szkołą partnerską po procesie rekrutacji oraz pomiędzy rodzinami.

Wyjazd jest finansowany ze środków Erasmus +.
Kryteria rekrutacji:
1. Świadectwo z wyróżnieniem, średnia ocen minimum 4,75 za miniony rok szkolny
2. II język obcy – język niemiecki
3. Autoprezentacja w formie eseju przesłana na adres emailowy: malgorzata.szyca@spolecznajedynka.pl do dnia 11.09.2023

Wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna w osobie: Tomasz Karolak, Jolanta Syroczyńska-Thiel, Małgorzata Brugier-Szyca

Komisja rekrutacyjna zasięga opinii rady pedagogicznej.

Z poważaniem
Małgorzata Brugier-Szyca
Jolanta Syroczyńska-Thiel