2023-10-07

Dwie uczennice naszej szkoły mają szansę na uczestnictwo w pięciotygodniowej wymianie uczniowskiej w Alicante.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024 planujemy mobilność dwóch uczennic klas ósmych w ramach długoterminowej mobilności uczniów (5 tygodni) w szkole partnerskiej Colegio Inmaculada Jesuitas Concepción w Alicante.

Wymiana ma charakter indywidualny i polega na pięciotygodniowym pobycie w Hiszpanii, w rodzinie hiszpańskiej uczennicy oraz pięciotygodniowym goszczeniu tej uczennicy w swoim domu w Polsce.

Dokładne terminy pobytu w Polsce i w Hiszpanii będą uzgodnione ze szkołą partnerską po procesie rekrutacji oraz pomiędzy rodzinami.

Ze względu na fakt, iż w szkole w Hiszpanii w wyniku rekrutacji wyłoniono 2 uczennice, to wśród naszych uczniów w pierwszej kolejności chcielibyśmy wyłonić również 2 uczennice. Jeśli nie uda nam się wyłonić uczennic, wówczas przystąpimy do rekrutacji wśród chłopców. Zatem zapraszamy do udziału w rekrutacji zarówno dziewczynki jak i chłopów.

Wyjazd jest finansowany ze środków Erasmus +.
Kryteria rekrutacji:
1. Świadectwo z wyróżnieniem, średnia ocen minimum 4,75 za miniony rok szkolny
2. II język obcy – język hiszpański
3. Autoprezentacja w formie eseju przesłana na adres emailowy: malgorzata.szyca@spolecznajedynka.pl do dnia 11.09.2023

Wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna w osobie: Tomasz Karolak, Jolanta Syroczyńska-Thiel, Małgorzata Brugier-Szyca

Komisja rekrutacyjna zasięga opinii rady pedagogicznej.

Z poważaniem
Małgorzata Brugier-Szyca
Jolanta Syroczyńska-Thiel