2024-05-13

Organizacja kolejnego roku szkolnego, program nauczania i oferta zajęć dodatkowych oraz kwestie lokalowe były przedmiotem rozmów Rady Rodziców z dyrekcją szkoły. 

Spotkanie odbyło się we wtorek, 7 maja.