2023-12-21
Wiedzieliśmy, że będzie zachwycająco, ale efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania! 
W holu szkoły możemy podziwiać wykonaną w skali 1:35 dioramę operacji Market Garden – ostatniego zwycięstwa wojsk niemieckich w II wojnie światowej.
W tej małej-wielkiej dioramie zawarte są:
– 150 roboczogodzin,
– wierność historycznym realiom,
– oddające klimat epoki techniki weatheringu – tak, aby jak najwierniej oddać efekty zużycia pojazdów i wpływ pogody na scenerię. 
 
Niezmiennie cieszy nas fakt, że od początku była to inicjatywa uczniowska, która rozwinęła się dzięki wsparciu nauczycieli!
 
Niebywałe efekty kilkumiesięcznej pracy możemy podziwiać dzięki determinacji zespołu w składzie:
– organizacja, wsparcie techniczne i warsztat – pan Marcin Koziński,
– wykonanie: Hubert Janiak (7b), Witold Kaczała (7b), Wiktor Koziński (7a), Andrzej
Michalski (7a), Adam Szymański (7b), Cyryl Wojtynek (7b).
 
Częścią grupy modelarskiej byli również uczniowie naszego liceum: Olgierd Krzepkowski (LO 1b), Mateusz Kurasz (LO 1a). 
Wszystko odbywało się pod patronatem pana wicedyrektora Krzysztofa Kulikowskiego. 
 
Oprócz wprowadzenia w historię II wojny światowej prezentowana w holu szkoły diorama jest dla nas wyjątkową lekcją współpracy, cierpliwości i metodycznego dążenia do celu. 
 
Skutecznie uczy też o pięknie, które tkwi w detalach!