2023-11-27

Zawiadamiamy o wynikach etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

W eliminacjach rejonowych udział wzięła jedna osoba z naszej szkoły. Wynik prezentujemy poniżej:

kod                          wynik
fdbfb0ccd8f9        39

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 60.

Do etapu wojewódzkiego
kwalifikują się osoby, które zdobędą 85% punktów możliwych do zdobycia.

Dziękujemy za udział i życzymy dalszego rozwoju zainteresowań historycznych!