2022-10-25
W miniony weekend odbywała się XXVII Konferencja Programowa STO Przyszłość zaczyna się dziś. STO gotowe na jutro.

Wielką wartością dodaną szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest możliwość współpracy i wymiany doświadczeń. Wyjątkową okazją do wzajemnej inspiracji jest coroczna Konferencja Programowa.
W październikowej konferencji wzięli udział:
– koordynatorzy pani Agata Gerard, pani Małgorzata Brugier-Szyca oraz pani Jolanta Syroczyńska-Thiel,
– pani wicedyrektor Małgorzata Andrzejewska,
– pan dyrektor Tomasz Karolak, członek Zarządu Głównego STO.

Co roku, podczas konferencji STO, przyznawane są odznaczenia państwowe. Z dumą zawiadamiamy, że podczas XXVII Konferencji Programowej:

Medalem KEN – nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – zostały odznaczone: pani Joanna Artiemjew oraz pani dyrektor Małgorzata Andrzejewska.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę – nadawany za wzorowe, wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa – otrzymała pani Katarzyna Geisler oraz pani Ewa Horla.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym!