2024-02-27
Nie ukrywamy – cieszymy się, że w pierwszym dniu po feriach zimowych możemy powiedzieć Wam o naszym trzecim miejscu pośród wszystkich poznańskich szkół podstawowych! 
Prawdziwym sukcesem jest to, że doskonałe efekty edukacyjne wynikają u nas nie z presji na wyniki, tylko z:
– uważności na każdego ucznia i uczennicę,
– dbałości o bezpieczną przestrzeń dla tworzenia relacji i rozwijania talentów,
– łączenia innowacji dydaktycznych z wartościami.
Dość powiedzieć, że jeszcze bardziej cieszą nas częste akcje charytatywne, aktywny udział naszych uczniów i uczennic w wolontariacie, wszystkie projekty międzynarodowe, rozwój pasji naszych podopiecznych, działanie Samorządu Uczniowskiego… długo by wymieniać!
I najważniejsze – wszelkie wyróżnienia, plakietki i tytuły to zawsze efekt współpracy naszych wspaniałych uczniów i uczennic, rodziców i pracowników szkoły.
Jest co świętować!