2022-12-02
Nasz projekt w PBO został zakwalifikowany do realizacji w ramach III podziału środków! 

Co to właściwie znaczy?
– projekt będzie realizowany!
– i to w kwocie, o jaką wnioskowaliśmy…
– …czyli otrzymamy 800 tysięcy złotych na utworzenie rekreacyjnego zakątka!
Tak, to oznacza, że po raz trzeci WYGRALIŚMY!
Wygraliśmy jako współdziałająca społeczność rodziców, uczniów i pracowników szkoły.
Bez Waszego zaangażowania – i bez włączenia się do akcji Waszych rodzin i znajomych – absolutnie nic by się nie udało!
Razem możemy więcej!