2024-05-23
Nie wszyscy ósmoklasiści podeszli w tym roku do egzaminu… niektórzy nie musieli! 
 
W gronie finalistów i laureatów dzięki swojej znajomości literatury, zawiłości gramatycznych i tajników ortografii znalazła się Julia Torba.
Została finalistką V Olimpiady Literatury i Języka Polskiego!
 
Julio, gratulujemy!