2023-10-14
Niewiele jest dla nauczyciela nagród cenniejszych od uczniowskiej wdzięczności! 
Takie właśnie było piątkowe przedpołudnie – pełne zupełnie zasłużonych podziękowań i życzeń. 
(I może tego nie widzieliście, ale w niejednym nauczycielskim oku zakręciła się łezka wzruszenia!)
A jednak to bardzo, bardzo miła okazja, kiedy podziękowania i życzenia mają też wymiar oficjalny – i taki był dla nauczycieli piątkowy wieczór. 

Podczas uroczystego spotkania nasze grono pedagogiczne odebrało życzenia od Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 15 STO, naszego organu prowadzącego.
Zostały też przyznane nagrody oraz stopnie awansu zawodowego.
Pogratulowaliśmy nauczycielom, którzy zostali odznaczeni medalem Komisji Edukacji Narodowej:
pani Małgorzacie Brugier-Szycy,
– pani Agacie Domańskiej,
– pani Agacie Gerard.
Ponadto zaświadczenie o przyznanym stopniu nauczyciela mianowanego odebrali:
– pan Mariusz Kaźmierczak,
– pan Krzysztof Kulikowski,
– pani Natalia Mroczek,
– pani Marta Wolińska,
– pan Mateusz Zaborek.
To nie był koniec wyróżnień!
Pan Witosław Awedyk, sekretarz Zarządu, odebrał tamtego wieczoru srebrną odznakę Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Gratulujemy!