2023-12-20
Pośród ponad trzystu nagrodzonych są absolwenci naszej szkoły! 
Od blisko 20 lat to właśnie w grudniu przyznawane są Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, zawodowe i sportowe.
W tym roku nagrodzono 345 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023.
W gronie nagrodzonych znalazło się aż dziewięcioro naszych absolwentów, obecnie uczniów klas pierwszych poznańskich liceów ogólnokształcących.
Za sukcesy na szczeblu wojewódzkim i krajowym w kategorii naukowej
uhonorowano:
– Martę Łopkę (Nagroda Miasta Poznania II stopnia),
– Franciszka Smyczyńskiego (Nagroda Miasta Poznania II stopnia),
– Małgorzatę Kaczałę (Nagroda Miasta Poznania III stopnia),
– Martę Grzegorczyk (wyróżnienie),
– Gabrielę Rager (wyróżnienie),
– Fryderyka Janiaka (wyróżnienie),
– Adama Chojnickiego (wyróżnienie),
– Artura Styszyńskiego (wyróżnienie).
W kategorii sportowej Nagrodę Miasta Poznania III stopnia otrzymała Anna Skorupska.
Ania jest także laureatką Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, niemniej zgodnie z regulaminem Nagrodę Miasta Poznania można zdobyć tylko w jednej kategorii.
Gratulujemy – laureatom, ich rodzicom i nauczycielom, dzięki którym mogli rozwinąć swoje zainteresowania!