2024-06-13

W dniach 4 – 6 czerwca 2024 r. w Warszawie odbył się etap centralny XXIX
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 -1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność”. 

W listopadzie ubiegłego roku, do etapu szkolnego konkursu przystąpiło
ponad 7000 uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Do czwartej, centralnej
części zakwalifikowało się 70 uczniów, w tym tylko czterech z Wielkopolski.

Społeczną Jedynkę reprezentował Tymon Żmudziński, uczeń klasy 7 c, który
zmagał się z zadaniami z zakresu działów: wojskowa broń i barwa, eksponat
muzealny, geografia militarna, zabytki i obiekty historyczne oraz historia oręża
polskiego w sztuce, wykazując się w tych dziedzinach imponującą wiedzą.

W czwartek 6 czerwca w Sali Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli odbyła się
uroczysta gala finałowa. Uczniowie zostali nagrodzeni upominkami rzeczowymi
oraz honorowym odznaczeniem wybitym z okazji ustanowienia orderu Virtuti Militari.

Ogromna praca, jaką włożył Tymon w jak najlepsze przygotowanie się do
poszczególnych etapów konkursu została nagrodzone – uczeń znalazł się w
gronie najlepszych z najlepszych.

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs został zorganizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Wojska Polskiego, Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych „DELTA”.