2024-04-05

W sobotę 23 marca na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu odbył się Finał Memoriału Urszuli Marciniak – zawodów w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych.

Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów w kategorii Młodzicy – Liliana Hofman (4b), Ignacy Brzozowski (4a), Hubert Czyrkowski (5c) oraz Szymon Juskowiak (5c).

Oprócz zmagań konkursowych, nasi uczniowie wraz z opiekunem – panią Anną Plewińską zwiedzili budynek wydziału, a w przerwach między kolejnymi rundami konkursowymi grali w piłkarzyki, bilard i rzutki w klubie studenckim.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności Hubertowi i Szymonowi, którzy dostali się do Wielkiego Finału, zajmując w nim miejsce VIII (Hubert) oraz miejsce V (Szymon).

Brawo!