2023-07-05

Ważne przypomnienie dla naszych tegorocznych absolwentów!

Przypominamy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty absolwenci mogą odbierać w sekretariacie szkoły w czwartek, 6.07, w godzinach od 7:00 do 15:00.