2024-04-12
Od 10 kwietnia w naszej szkole obowiązują nowe zasady zadawania prac domowych.
Zachęcamy do zapoznania się z przyjętym dokumentem.
Równocześnie chcemy poinformować, że mimo iż najnowsze rozporządzenie („zasad zadań domowych”) nie dotyczy szkół niepublicznych, Rada Pedagogiczna postanowiła, że pilotażowo – do końca bieżącego roku szkolnego – zastosujemy niemal identyczne rozwiązanie również w naszej szkole.
Oznacza to, że:
1. W klasach 0-3 nauczyciele nie zadają uczniom obowiązkowych prac domowych praktyczno-technicznych ani pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą.
2. W klasach 4-8 nauczyciele mogą zadać uczniowi pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe, z tym że nie są one dla uczniów obowiązkowe.
Jedyną różnicą w stosunku do rozporządzenia jest fakt, że pozostawiamy w naszej szkole możliwość ustalenia oceny za zadanie domowe (również nadobowiązkowe) w uzasadnionych przypadkach.
Pod koniec roku szkolnego wspólnie ocenimy, jakie korzyści i zagrożenia wynikną z tego rozwiązania i utrzymamy je lub wprowadzimy ewentualne korekty na kolejny rok szkolny. Rozważamy zorganizowanie na ten temat szkolnej debaty. O szczegółach w tej sprawie poinformujemy Państwa w nieco późniejszym terminie.
Zachęcamy również do zapoznania się z bazą ciekawych materiałów i opinii na temat zadań domowych.