2024-04-19

W przyszłym tygodniu lekcje klas ósmych będą przebiegać według zmienionego planu. Od wtorku do piątku odbywać się będą wyłącznie zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z planem.