2023-09-20
Na te lekcje – tak inne od wszystkich pozostałych, ale jak ważne! – każdy czekał z utęsknieniem!  

Dobra zabawa i intensywne uczenie się są tutaj dwiema stronami tej samej monety.
Uczniowie i uczennice edukacji wczesnoszkolnej rozpoczęli cykl zajęć nauki i doskonalenia pływania.