2024-01-01

Szkoły niepubliczne w Polsce 

W systemie oświaty w Polsce oprócz szkół publicznych – prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – działa wiele szkół niepublicznych, powstałych z inicjatywy osób prywatnych lub innych organizacji. Szacuje się, że liczba szkół niepublicznych w Polsce przekracza osiem tysięcy, co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich placówek oświatowych w naszym kraju. 

Szkoły społeczne i prywatne – podobieństwa i różnice

Jakie są różnice między szkołami prywatnymi i społecznymi? To pytanie pojawia się często – w końcu i jedne, i drugie to szkoły niepubliczne. 

Podstawową różnicą między szkołami społecznymi i prywatnymi jest system zarządzania. Szkoła prywatna pozostaje własnością pojedynczej osoby – względnie firmy – podczas gdy szkoła społeczna jest zarządzana przez stowarzyszenie lub fundację. Z reguły szkoły społeczne są organizacjami non profit, podczas gdy szkoły prywatne mogą stanowić źródło dochodu dla właściciela.

Szkoły społeczne w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 to pierwsza szkołą społeczną, która powstała w Poznaniu. Jej historia zaczęła się w 1989 roku. Od początku istnienia rodzice uczniów mieli istotny wpływ na Społeczną Jedynkę, angażowali się w jej życie i byli zapraszani do współdecydowania o kształcie edukacji swoich dzieci.

Obecnie w stolicy Wielkopolski działa kilka szkół społecznych – w tym trzy prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe.

Społeczna Jedynka – “społeczna” nie tylko z nazwy

W Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 przymiotnik “społeczna” wykracza daleko poza sprawy formalne. Jest dla nas kompasem, który nadaje kierunek wszystkim naszym działaniom i definiuje nasz sposób na edukację. Dydaktyka w Społecznej Jedynce, relacje między wychowawcami, uczniami i rodzicami i cała koncepcja wychowania przeniknięta jest duchem współdziałania. 

W Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu prężnie działa Samorząd Uczniowski, nawiązujemy kontakty z lokalnymi instytucjami, organizujemy akcje charytatywne i wolontariat – hasło uspołecznienia stawiamy pośród najważniejszych wyznawanych przez nas wartości.