2024-03-15

Jak budować wspólnotę szkolną?

W działanie szkoły społecznej niejako naturalnie wpisana jest refleksja nad tworzeniem i pielęgnowaniem wspólnotowych więzi. Nie inaczej jest w Społecznej Jedynce. Jednym z wymiarów troski o budowanie społeczności są dla nas wspólne obchody świąt.

Dlaczego wspólne świętowanie?

Jakkolwiek obchody świąt nie są dla nas codziennością, dbamy, aby zajmowały stałe i ważne miejsce w naszej szkolnej rzeczywistości. To czas szczególnie sprzyjający budowaniu więzi wewnątrz szkolnej społeczności i stwarza okazje, które nie zdarzają się codziennie – wspomnijmy tutaj choćby możliwość wspólnego przygotowania świątecznego stołu i późniejsze rozmowy ponad rogalami świętomarcińskimi, wigilijnymi pierogami lub wielkanocną sałatką.
Wspólna celebracja przypomina nam o tym, że edukacja nie polega tylko na przekazie wiedzy, ale także na budowaniu wspólnoty ludzi, którzy nieustannie się uczą. Także podczas przygotowywania obchodów święta Konstytucji 3 maja lub spotkania kolędowego.

Obchody świąt w Społecznej Jedynce

Świętowanie w Społecznej Jedynce często koncentruje się wokół stołu. Przygotowanie posiłku i dbałość o uroczysty wygląd sal lekcyjnych stają się akademią bycia razem, szkołą piękna i lekcją organizacji.
Wielu obchodom towarzyszy uroczysty apel – najczęściej połączony z dopracowaną artystycznie formą przybliżenia istoty danego święta uczniom i uczennicom. Taki wymiar mają szczególnie obchody świąt państwowych – Święta Niepodległości i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Szkolną tradycją jest przedbożonarodzeniowa pastorałka, podczas której oglądamy występy jasełkowe i wspólnie śpiewamy kolędy – i nie zatrzymujemy się na jednej zwrotce!
Jako szkoła, która w statucie odwołuje się do wartości chrześcijańskich, dbamy o to, aby obchodom ważniejszych wydarzeń towarzyszyło wspólne uczestnictwo we mszy świętej.

Szkolny terminarz świąteczny

Pochód dni, które w szczególny sposób sprzyjają celebracji rozpoczyna sam początek roku szkolnego.
Ważnym momentem jesieni jest dla nas Święto Niepodległości, którego obchody łączymy ze Świętem Szkoły. Nie zapominamy wtedy także o lokalnych zwyczajach – rogale świętomarcińskie są obowiązkowe!
Tradycyjne spotkania opłatkowe i szkolna pastorałka poprzedzają wydarzenie wyjątkowe – rodzinne kolędowanie, które zazwyczaj ma miejsce w styczniu.
Na wspólnym śniadaniu gromadzi nas zbliżająca się Wielkanoc, a początek maja gromadzi nas na upamiętnieniu rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Szczególnie uroczysty przebieg ma pożegnanie najstarszych uczniów i uczennic.

Skłamalibyśmy, gdybyśmy stwierdzili, że świętowanie zajmuje centralne miejsce w życiu Społecznej Jedynki. Dzięki temu pozostaje tym, czym być powinno – celebracją wyjątkowego czasu, nauką bycia razem i szkołą celebracji chwil, które nie zdarzają się codziennie.