2024-01-31

Nieprzypadkowo patronką Społecznej Jedynki jest właśnie święta Urszula Ledóchowska!

Urszula Ledóchowska – życie i działalność

Święta Urszula Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 roku w szlacheckiej rodzinie o głębokich tradycjach katolickich. Do Zgromadzenia Urszulanek Świętego Serca Jezusowego wstąpiła w 1889 roku. Pełna zapału i oddania Bogu, szybko zyskała uznanie jako nauczycielka i wychowawczyni.

W 1900 roku założyła nowe zgromadzenie zakonne, Urszulanki Serca Jezusowego Konającego, które swoją działalność prowadziło głównie w obszarze edukacji. Siostry prowadziły szkoły, przedszkola i domy dziecka – zarówno na ziemiach polskich, jak i poza nimi.

Podczas I wojny światowej Matka Urszula działała na rzecz uchodźców, a jej szkoły służyły jako schronienia. Po wojnie zaangażowała się w misje edukacyjne w różnych krajach – w tym we Włoszech, Francji i krajach skandynawskich.

Zmarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. Jej życie było świadectwem oddania Bogu, miłości do edukacji i służby najuboższym. Została beatyfikowana w 1983 roku, a w 2003 roku kanonizowana przez papieża Jana Pawła II. Dzisiaj jej dziedzictwo kontynuowane jest przez urszulanki, a ona sama uznawana jest za patronkę edukacji i nauczycieli.

Święta Urszula Ledóchowska – zasługi

Życie świętej Urszuli wypełniała troska o edukację – i to na wielu płaszczyznach. Jej misją było zakładanie szkół i placówek edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z ubogich rodzin. Dbałość o równy dostęp do edukacji wynikająca z wyjątkowego poczucia solidarności społecznej nadawała kierunek działaniom naszej patronki.

Urszulanki prowadziły placówki edukacyjne w różnych częściach globu. Dzieło świętej Urszuli przyczyniło się do zapewnienia edukacji dzieciom w wielu miejscach na całym świecie. Obecnie urszulanki są obecne w czternastu krajach!

Filozofia edukacyjna świętej Urszuli obejmowała nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także rozwój u podopiecznych wartości duchowych i moralnych. Urszulański program edukacyjny kładł nacisk na integralny rozwój ucznia, obejmujący aspekty intelektualne, duchowe i społeczne.

Patronka Społecznej Szkoły nr 1 w Poznaniu

Działaczka na rzecz równego dostępu do edukacji, kobieta wyprzedzająca myślą swoją epokę, niestrudzona nauczycielka została patronką naszej szkoły 10 listopada 1994 roku.

Życiorys świętej jest dla nas memento i pozwala nieustannie pamiętać o tym, że edukacja powinna prowadzić uczniów do wzrostu – nie tylko intelektualnego, ale przede wszystkim osobowego.
Stąd naszym priorytetem jest dbałość o budowanie szkolnej wspólnoty, kształtowanie charakterów i zapewnienie wsparcia dla rozwoju uczniowskich talentów.

Upamiętnienie świętej Urszuli Ledóchowskiej

W pamięci o Patronce szczególnie ważne są dla nas dwie daty: 29 maja – imieniny Patronki oraz 10 listopada – Święto Szkoły, które przeżywamy w dniu nadania Społecznej Jedynce imienia świętej Urszuli.

Młodzież naszej szkoły wielokrotnie odwiedzała siostry urszulanki w pniewskim sanktuarium, a grób patronki jest celem naszych cyklicznych pielgrzymek.

Święta Urszula towarzyszy nam również w codziennym szkolnym życiu. Regularnie organizujemy dni projektowe pod szyldem “Dnia świętej Urszuli”. Są one przestrzenią dla doświadczenia nauki w różnych – także nieszkolnych – kontekstach. Uczniowie i uczennice mają okazję do współpracy w ramach interesujących wyzwań, odwiedzamy teatry i muzea oraz zapraszamy ciekawych gości.

Popiersie świętej Urszuli Ledóchowskiej zajmuje centralne miejsce w szkolnym holu jako przypomnienie wartości, którymi chcemy się kierować w tworzeniu edukacji o najwyższej jakości.