2024-01-01

Społeczne Towarzystwo Oświatowe – historia

Pierwsze próby rejestracji STO miały miejsce już w 1987 roku. Ostatecznie Społeczne Towarzystwo Oświatowe zostało zarejestrowane w 1988 jako pierwsza instytucja oświaty niepublicznej w Polsce. Już w pierwszym roku jego działania powstały 32 szkoły podstawowe. Obecnie ponad sto placówek – szkół i przedszkoli – jest prowadzonych przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe. 

Wydarzenia STO

Od 1995 roku rokrocznie odbywa się Konferencja Programowa STO. Wydarzenie, które gromadzi dyrektorów i nauczycieli szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, stanowi panel wymiany doświadczeń, nawiązywania relacji i nabywania wiedzy.

Co roku – od 2005 roku – odbywa się również Wakacyjna Szkoła STO dedykowana dyrekcjom i nauczycielom pracującym w szkołach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Cykliczne wydarzenie służy podnoszeniu kompetencji kadr.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe – koła terenowe

Szkoły STO są zarządzane bezpośrednio przez koła terenowe. Władze poszczególnych kół dzięki uczestnictwu w życiu szkół najlepiej znają wyzwania, z którymi mierzą się placówki STO i potrafią odpowiedzieć na ich potrzeby.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Poznaniu

W Poznaniu obecnie działają trzy szkoły podstawowe oraz dwa licea ogólnokształcące prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe. 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO

Przynależność do kręgu szkół zarządzanych przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe od zawsze była dla nas dumą, szansą rozwoju i przestrzenią tworzenia wspierających relacji. 

Dla rodziców naszych uczniów jest to gwarancja stabilności poprzez zakorzenienie w trwałej rzeczywistości edukacyjnej i tradycji oświatowej sięgającej trzydziestu lat doświadczenia. Jednocześnie przynależność do rodziny szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego to okazja do nieustannego poszukiwania innowacji, podnoszenia kompetencji kadry i czerpani inspiracji z doświadczeń innych placówek.