2024-01-31

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO – hasło

Hasłem Społecznej Jedynki niemal od początku jej istnienia jest “Miłość i Mądrość”.

Słowa, które mogłyby być górnolotnym sloganem, mają bardzo konkretne przełożenie na sposób funkcjonowania naszej szkoły.

Są kompasem dla nauczycieli i uczniów i kształtują sposób Społecznej Jedynki na edukację. 

 

Przyjazna uczniom szkoła w Poznaniu

Pierwszy człon hasła wskazuje na priorytetową w Społecznej Jedynce sferę relacji i uspołecznienia. 

“Miłość” to w praktyce szacunek, życzliwość i gotowość do niesienia pomocy.

Miłość wyklucza anonimowość, dlatego poświęcamy wiele czasu na poznanie naszych uczniów i uczennic –  zarówno ich zainteresowań i mocnych stron, jak i bagażu doświadczeń, z którym przychodzą w mury Społecznej Jedynki.

Miłość w Społecznej Jedynce wyraża się w wielu aspektach.

Z jednej strony są to możliwości, które mają uczniowie w zakresie zaangażowania w działalność charytatywną i wolontariat. Z drugiej strony miłość to wszystko, co szkoła oferuje uczniom, aby czuli się zaopiekowani – na przykład dostępny dla każdego ucznia zespół psychologiczno-pedagogiczny. 

Szkoła, która dba o rozwój

Życiorys świętej Urszuli Ledóchowskiej wskazuje nam mądrość jako cechę edukacji holistycznej, obejmującej nie tylko sferę intelektualną, ale także sprzyjającej kształtowaniu charakteru i osobowości uczniów oraz wspieraniu ich w rozwijaniu swojego potencjału na wielu płaszczyznach. 

Takie podejście pozwala nam dbać o najwyższy poziom nauczania podczas zajęć lekcyjnych.

Liczne koła zainteresowań i merytoryczne wsparcie nauczycieli pomagają uczniom i uczennicom w osiąganiu sukcesów w konkursach. Niezmiennie jesteśmy dumni z wyników egzaminów ósmoklasisty, które od lat plasują nas w czołówce szkół niepublicznych w Poznaniu. 

Jednocześnie podejście, które zauważa potrzebę rozwoju uczniów na wielu płaszczyznach, pozwala naszym nauczycielom skupić się bardziej na procesie uczenia się podopiecznych, niż na samych wynikach. W Społecznej Jedynce od efektów zawsze ważniejsze są potrzeby konkretnego ucznia i uczennicy – i to, jak przebiega ich nauka.

Pamięć o haśle “Miłość i Mądrość” przenika atmosferę naszej szkoły, wyznacza horyzonty naszych działań i określa tożsamość Społecznej Jedynki. Sprawia też, że pewni naszego doświadczenia z odwagą patrzymy w przyszłość i dajemy szansę edukacyjnym innowacjom.