2024-02-29

Edukacja holistyczna – czym jest

Założeniem edukacji holistycznej jest wykroczenie poza jednowymiarowe myślenie o uczniu i jego procesie edukacji. W tym ujęciu szkoła staje się nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale także świadomie kreowaną przestrzenią dla kształtowania charakteru i umiejętności społecznych.

Święta Urszula Ledóchowska a idea nauczania holistycznego

Idea nauczania holistycznego była silnie zakorzeniona w podejściu świętej Urszuli Ledóchowskiej do edukacji. Postrzeganie podopiecznych jako osoby, dla których zdobywanie wiedzy jest nie jedyną, a jedną z wielu potrzeb, pozwoliło naszej Patronce kształtować nową jakość w edukacji. Święta Urszula dbała nie tylko o wykształcenie, ale także – lub nawet: przede wszystkim – o wychowanie, uspołecznienie i zagwarantowanie formacji moralnej. 

Edukacja holistyczna w Społecznej Jedynce – założenia

W Społecznej Jedynce podążamy drogą wytyczoną przez naszą Patronkę. Chcemy, aby każdy nasz uczeń i każda uczennica czuli się zauważeni i wiedzieli, że są dostrzegani –  razem ze swoim bagażem doświadczeń, mocnymi stronami, zainteresowaniami i przekonaniami. Dlatego wysoki poziom nauczania idzie u nas pod rękę z tworzeniem ekosystemu sprzyjającemu bezpiecznemu dorastaniu i budowaniu relacji.

Edukacja holistyczna w Społecznej Jedynce – praktyka

Spośród innych szkół wyróżnia nas nie mnogość inicjatyw, ale priorytet, który nadajemy działaniom społecznym, inicjatywom zorientowanym na budowanie relacji i projektom rozwijającym rozmaite – także nieakademickie – uczniowskie talenty.

Uczniowie i uczennice doceniani są za swoje prospołeczne postawy i inicjatywy. Szkoła wychodzi im naprzeciw. Wolontariat w szkole podstawowej – oprócz jego podstawowego sensu – traktujemy jak niezastąpione narzędzie rozwoju osobowego naszych uczniów i uczennic. Fundamentalne znaczenie ma dla nas także Samorząd Uczniowski – przestrzeń dla rozwoju proaktywności, kreatywności i przedsiębiorczości, a także szkoła postaw obywatelskich i demokratycznych.