2024-03-01

Dni świętej Urszuli zaplanowaliśmy jako pojawiającą się raz na jakiś czas okazję do wyjścia poza standardowy plan lekcji i doświadczenia edukacji w różnych odsłonach – często poza czterema ścianami klasy, a także poza murami szkoły. 

W ich ramach do tej pory uczniowie i uczennice Społecznej Jedynki wzięli udział w wielu festiwalach, akcjach charytatywnych, warsztatach, wykładach i zawodach sportowych.

Historia Dni świętej Urszuli w Społecznej Jedynce

Historia obchodów Dnia świętej Urszuli sięga roku 2015. Stały się one odpowiedzią na potrzebę znalezienia przestrzeni dla działań poza ramami planu lekcji i interdyscyplinarnego łączenia pozornie odległych dziedzin nauki.

Początkowo założyliśmy ścisły harmonogram, według którego Dzień świętej Urszuli miał odbywać się każdego miesiąca roku szkolnego. Później w bardziej elastyczny sposób dostosowywaliśmy ten plan do aktualnych potrzeb i możliwości.

Realizacja Dni świętej Urszuli

Do tej pory w ramach Dni świętej Urszuli uczniowie i uczennice Społecznej Jedynki rozwijali się w wielu kierunkach i eksplorowali rozmaite dziedziny wiedzy. 

Czerpali filmowe inspiracje podczas festiwalu “Ale Kino!”, brali udział w profesjonalnych warsztatach literackich z Danielem Odiją i Agnieszką Stelmaszyk, poznawali przeszłość podczas odwiedzin muzeów i uwrażliwiali się na piękno w galeriach sztuki i teatrach. 

Poznawali też bliżej Królową Nauk poprzez rozgrywanie meczów matematycznych, udział w wykładach wykraczających swoją tematyką poza zakres podstawy programowej oraz angażowanie się w warsztaty szyfrowania i robotyki. 

Dzięki eksperymentom chemicznym, fizycznym i biologicznym bliżej poznawali otaczający ich świat.

Poszerzali horyzonty językowe, geograficzne… i kulinarne.

Dni świętej Urszuli były okazją do zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności i pomoc potrzebującym. Uczniowie i uczennice udzielali się w ramach Motylego Wolontariatu, przygotowywali charytatywne paczki bożonarodzeniowe, pomagali siostrom albertynkom i wspierali czytelnictwo razem z fundacją Zaczytani.pl.

Brali też sprawy w swoje ręce i samodzielnie organizowali turnieje sportowe, pokazy talentów i prowadzili projekty, w ramach których powstawały między innymi imponujące makiety.

Niemal każdy Dzień świętej Urszuli był okazją do zadbania o swoją kondycję i zdrowie w ramach zawodów sportowych, rajdów rowerowych, spływów kajakowych, a także wykładów o racjonalnym odżywianiu. 

Poznawali zasady racjonalnego wykorzystania swojego czasu i zarządzania projektami,

uczyli się kreatywnego myślenia i zadawali dociekliwe pytania zaproszonym gościom.

Wiele emocji budziły debaty i symulacja rozprawy sądowej! 

Znaczenie Dni świętej Urszuli

Dni świętej Urszuli na trwałe wpisały się tożsamość Społecznej Jedynki jako kwintesencja tego, czym chcemy być jako szkoła. Z jednej strony Dni świętej Urszuli wkorzeniały nas w dziedzictwo naszej Patronki i przypominały o wartościach, którymi kierowała się w swojej działalności edukacyjnej.

Z drugiej strony prowokowały do myślenia, poszerzały horyzonty, wprowadzały uczniów w innowacje i prowadziły poza mury szkoły, aby przypominać, że edukacja w szkole przygotowuje do życia poza nią.